KURUMSAL

Kurumsal Dil Eğitimi
Modern dünyada mesleki gelişimin temelinde, İngilizce bilgisi çok öncelikli bir rol oynamakta. O kadarki artık İngilizce bilmek bir yetenek değil vazgeçilmez bir gereksinim olmuştur.

Başarılı firmalardan istenenler arasında;
İngilizce sunumlar yapmaları,
ön bürolarında gelen soruları İngilizce yanıtlamaları,
tekliflerini İngilizce olarak hazırlamaları,
İngilizce pazarlık yapmaları bulunuyor.

İLM, kurumların personelinin ve yönetici kadrosunun yabancı dil eğitimlerini vermektedir.Yoğun çalışma temposundan dolayı kursa gitmeye imkan bulamayan veya kendisini, çalışma arkadaşları ile doğal iş ortamında daha rahat hissedebileceğini düşünenler için kurumlar eğitim verebileceğimiz uygun ortam sağlarlarsa, kurumların kendi yerlerinde de eğitim verilmektedir.

Kurum tarafından istendiği takdirde, kurs bünyesinde de şirket çalışanlarına eğitim verilmektedir.

Kurumsal çalışmalarımızda kurumların isteklerine göre Genel İngilizce veya Mesleki İngilizce dersleri verilmektedir.

Eğitimlerimizin tümü İngilizcedir, dolayısıyla iş dünyasının ana ve en yaygın iletişim dilindeki orijinal terminolojide eğitim göreceksiniz.

Bu sayede öğreneceğiniz pek çok konunun yanı sıra İngilizce sunum yapmayı, İngilizce rapor hazırlamayı ve İngilizce toplantılar yönetmeyi öğreneceksiniz.

Bu bilgi ve becerileri ana dili İngilizce olan İLM iş İngilizcesi öğretmenleri eğitiminde tamamlanacaktır..

Kurumsal Yabancı Dil Eğitim İhtiyaç Analizleri

Firma İK Departmanı ile belirlenir.

Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi
Hedeflenen yetkinliklerin belirlenmesi
Seviyelerin Belirlenmesi (Seviye Tespit Sınavı)
Eğitim İhtiyaç Raporunun Sunulması
Eğitimin Hedeflerini ortaya koymak,
Çalışanların gerçekten ihtiyaç duyduğu eğitimlerin başlıklarının ve bu eğitimlerin içeriklerinin ortaya çıkmasını sağlamak,
Çalışanların memnuniyet ve bağlılığını artırmak,
Ürün ve hizmet kalitesini artırmak,
Eğitim verimliliğini maximum düzeye çıkarmak
Eğitim bütçelerinden yapılacak harcamaları minumuma indirmek, amaçlarına hizmet eden sistematik bir çalışmadır.
SEVİYE TESPİT SINAVLARI

Yabancı Dil alanında planlanan eğitimden yüksek verimlilik, zamandan, maliyetten ve işgücünden tasarruf edilmesini sağlayan bir uygulamadır. Özellikle personellerin ayrı ayrı yeterlilik seviyelerine sahip olduğu programlarda grupların oluşmasından hemen önce uygulanmalıdır. Eğitim gruplaması bu uygulama sonrasında yapılmalı ve seviyesi birbirine yakın olan adaylar bir arada eğitim görmelidir.
Aynı seviyede grupları mümkün kıldığından Eğitim konu anlatım hızı gruptaki herkese uygun olmasını,
Zamanın verimli kullanılmasını,
Eğitimin verimliliğini olumlu etkilenmesini,
Eğitmenin grubu yakından tanımasını,
İçeriğin seviyeye göre hazırlanmasını sağlayan Yabancı Dil Eğitim Planlamasında en önemli araçlardan biridir.